کیسه فریزر

برای نگهداری مواد غذایی از وسایلی استفاده میشود که میتواند برای مدت طولانی هر نوع ماده غذایی را بدون اینکه فاسد شوند درون خود نگهداری کند. کیسه فریزر یکی از این وسایل نگهداری است که میتواند برای نگهداری مواد غذایی بسیار مناسب باشد. کیسه فریزر از موادی تولید شده است که هیچگونه ضرری برای مواد غذایی ندارد.  بسیاری از کیسه های که از پلاستیک در تولید آنها استفاده میشوند باید از یک سری ویژگی ها برخوردار باشند که در این بین کیسه فریزر نیز باید ویژگی هایی را دارا باشد.

کیسه فریزر باید از ماده پلاستیکی بسیار مقاوم تولید شده باشد تا بر اثر قرار دادن مواد غذایی درون آن پاره نشود. متاسفانه بیشتر کیسه فریزرهای موجود در بازار کیفیت خوبی ندارند و با قرار دادن مواد غذایی که مقدارری وزنشان زیادی میباشد به راحتی پاره خواهد شد.

کیسه فریزر باید دوخت مناسبی داشته باشد. هر چند که در کیسه فریزر مقدار مواد غذایی به اندازه ای نیست که باعث پاره شدن آن شود ولی برخی از کیسه فریزرها به حدی بی کیفیت هستند که با قرار دادن مقدار کمی مواد غذایی به راحتی پاره میشوند.

دوخت در کیسه فریزر نیز بسیار مهم است. بعد از قرار دادن مواد غذایی داخل کیسه فریزر اگر از مقاومت پایینی برخوردار باشد پاره خواهد شد.

مواد تشکیل دهنده کیسه فریزر بسیار مهم هستند. اگر کیسه فریزر از مواد خوبی تشکیل نشده باشد سموم و مواد شیمیای را به بافت مواد غذایی انتقال میدهد.

کیسه فریزر اگر از نوع شفاف باشد بهتر است. برخی از انواع کیسه فریزر وجود دارند که بصورت رنگی تولید شده اند. رنگی بودن کیسه فریزر از معایب آن به شمار میرود. رنگ کیسه فریزر به مرور به بافت مواد غذایی وارد شده و آنرا مسموم میکند.

ابعاد کیسه فریزر باید استاندارد باشد. کیسه فریزر یک ابعاد استاندارد دارد و بزرگتر و یا کوچکتر بودن این ابعاد نباید شما را برای خرید فریب دهد.

کیسه فریزر را با قیمت مناسب تهیه کنید. کیسه فریزر قیمت چندانی ندارد و نباید تحت هر  عنوانی هزینه زیادی را برای آن صرف کنید.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر